University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 


 
Total Visits : 27032  PAMERAN PENYELIDIKAN FAKULTI SASTERA DAN SAINS SOSIAL (FSSS)

PAMERAN PENYELIDIKAN FAKULTI SASTERA & SAINS SOSIAL 2012

26 - 27  SEPTEMBER  2012

Dataran Sastera, Universiti Malaya

Latar Belakang

Pameran penyelidikan ini julung kali diadakan untuk berkongsi hasil penyelidikan staf akademik dan calon pascasiswazah FSSS kepada warga universiti dan masyarakat awam.  Pameran ini  diadakan selama dua  hari, dari  26-27 September  2012.  Program pameran yang diadakan ini  membolehkan warga universiti dan masyarakat awam mengetahui dengan lebih dekat lagi penyelidikan yang terkini dalam bidang sastera dan sains sosial yang dihasilkan oleh para penyelidik fakulti. Ia juga bertujuan mempromosikan usaha ke arah bidang sastera dan sains sosial sebagai teras kecemerlangan penyelidikan di universiti dan memantapkan bidang ilmu sains sosial dan kemanusiaan di peringkat nasional mahupun antarabangsa.


 
  umconference
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/