University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 


 
Total Visits : 2254  TENTATIF SEMINAR (HARI PERTAMA: 23 MEI 2017)

HARI PERTAMA:
_____________________________________________________________

TARIKH: 23 MEI 2017 (SELASA)

     MASA
ATURCARA PROGRAM
08.00-09.00 pagi
Pendaftaran dan Sarapan Pagi
09.00-10.00 pagi
Pembentangan 1 & 2:

Prof. Dr. Wan Kamal Mujani
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Kehebatan Wakaf sebagai dana IPT dalam tamadun Islam

Prof Dr Mohamed Aslam Mohamed Haneef
International Islamic University of Malaysia (IIUM)
Pembiayaan IPT menggunakan Instrumen Wakaf Mengikut Perspektif Ekonomi Islam
10.00-10.15 pagi
Kudapan
10.15-12.00 pagi
Pembentangan 3 & 4:

Ustaz Azizi Che Seman
Konsep dan Prinsip Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT

Dr Asmak Ab Rahman & Dr Wan Marhaini Wan Ahmad
Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT Menerusi Instrumen Kewangan Islam
12.00-01.30 petang
Majlis Perasmian dan Ucaptama 1
YB Dato’ Seri Haji Idris Jusoh
Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia

Ucaptama:
Halatuju Pembiayaan  Institusi Pengajian Tinggi Menerusi Instrumen Wakaf di Malaysia

01.30-02.30 petang
Rehat
02.30-03.30 petang
Ucaptama 2
Profesor Madya Dr Siti Mashitoh Mahamood
Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan dan Pembangunan IPT
03.30-04.30 petang
Forum 1:
Perlaksanaan Wakaf Di IPT: USIM, UIAM & UPM
Model Pembiayaan dan Pembangunan IPT Menerusi Wakaf dan Endowmen
04.30-05.30 petang
Forum 2:
Wakil Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)
Peranan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Sebagai Pemegang Amanah Tunggal dalam Pengurusan dan Pembangunan Harta Wakaf IPT
05.30-05.45 petang
Minum Petang

 
  umconference
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/