University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 

Note:
System upgraded on 10th July 2017.
If you've already registered prior to the upgrade, please login using your existing username and password.
Thank you.


 
Total Hits : 9824
Total Visits : 378  TENTATIF SEMINAR (HARI PERTAMA: 23 MEI 2017)

HARI PERTAMA:
_____________________________________________________________

HARI PERTAMA: 23 Mei 2017

     MASA
ATURCARA PROGRAM
08.00-09.00 pagi
Pendaftaran & Sarapan pagi
09.00-10.30 pagi
Pembentangan 1 & 2:

YBhg.Prof. Dr. Wan Kamal Mujani
Dekan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)/
Ketua Penyelidik Program Wakaf LRGS KPT/
"Kehebatan Wakaf Sebagai Dana IPT Dalam Tamadun Islam"

YBhg.Prof. Dr. Mohamed Aslam Mohamed Haneef
Profesor, Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan, 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)/
Ketua Penyelidik Projek 1 LRGS Wakaf UIAM
"Pembiayaan IPT menggunakan Instrumen Wakaf Mengikut Perspektif Ekonomi Islam"

Moderator:
YBhg. Profesor Madya Dr. Zaharah Hussin (UM)
Timbalan Dekan Ijazah Tinggi
Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM)/
Ahli Penyelidik LRGS Wakaf UM

10.30-10.45 pagi
Kudapan
10.45-11.45 pagi
Pembentangan 3:

YBhg.Dato' Haji Mohd Yusof Din
Pengarah, Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM)
"Pendekatan Wasatiyyah Dalam Pembangunan IPT Berteraskan Wakaf"

Moderator:
YBhg. Prof. Dr. Joni Tamkin Borhan (UM)
Profesor, Jabatan Syariah dan Ekonomi,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

11.45-01.30 petang
Majlis Perasmian dan Ucaptama 1
YB Dato’ Seri Idris Jusoh
Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia

Ucaptama:
"Halatuju Pembiayaan  Institusi Pengajian Tinggi Menerusi Instrumen Wakaf di Malaysia"

Montaj Seminar
Penyerahan Hasil Penyelidikan Projek Wakaf LRGS UM

01.30-02.30 petang
Rehat & Makan tengah hari
02.30-04.00 petang
Forum 1: "Perlaksanaan Wakaf Di IPT:  Model Pembiayaan dan Pembangunan IPT Menerusi Wakaf dan Endowmen Di USIM, UIAM & UPM"

YBhg. Profesor Madya Dr. Wan Abdul Fattah Bin Wan Ismail
Pengarah, Pusat Pembangunan Pembiayaan Wakaf USIM (PPPW)

YBhg. Encik Mohd Razif Bin Mamat
Pemangku Pengarah, IIUM Endowment Fund (IEF), UIAM.

YBhg. Ustaz NurulIman Bin Ibrahim
Ketua Seksyen Dana Wakaf Ilmu
Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen UPM (WAZAN)

Moderator:
YBhg.Dr. Siti Zubaidah Ismail (UM)
Pensyarah Kanan
Jabatan Syariah dan Undang-undang,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
04.00-05.30 petang
Forum 2: "Peranan Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) Sebagai Pemegang Amanah Tunggal dalam Pengurusan dan Pembangunan Harta Wakaf IPT"

YBhg. Ust. Fakhruddin Bin Abd.Rahman
Ketua Unit Pembangunan dan Pengurusan Aset Wakaf,
Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP)

YBhg. Ust. Anuar Hamzah Bin Tohar
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif,
Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

YBhg. Tn. Hj. Azzerol Effendi Bin Abdul Kadir
Pemangku Pengurus,
Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan(PWNS)

Moderator:
YBhg.Dr Mohd Afandi Mat Rani
Timbalan Pengarah 1,
Institut Wasatiyyah Malaysia(IWM)/
Ahli Penyelidik Kumpulan 1 LRGS Wakaf
05.30-05.45 petang
Minum Petang

 
  Untitled Document
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/