University of Malaya Website   List of Conferences  
 
     
 
 
 

Note:
System upgraded on 10th July 2017.
If you've already registered prior to the upgrade, please login using your existing username and password.
Thank you.


 
Total Hits : 9822
Total Visits : 378  TENTATIF SEMINAR (HARI KEDUA: 24 MEI l 2017)

HARI KEDUA:
______________________________________________________________

HARI KEDUA – 24 Mei 2017

MASA
ATURCARA PROGRAM
08.00-08.30 pagi
Sarapan pagi
08.30-09.45 pagi
Pembentangan 4,5,6,7 & 8:
Ketua Sub Projek/Ahli Penyelidik LRGS Wakaf UM

Ustaz Azizi Che Seman & Asiah Kamal
"Konsep dan Prinsip Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT"

Dr Asmak Ab Rahman & Dr Wan Marhaini Wan Ahmad
"Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT Menerusi Instrumen Kewangan Islam"

Dr. Mohd Zaidi Daud, Profesor Madya Dr. Siti Mashitoh Mahamood, Nor Liana Abdul Munim & Husna Mohd Saa’dan
"Kerangka Perundangan Dalam Pembangunan dan Pelaburan Wakaf di institusi pengajian tinggi di Malaysia"

Profesor Madya Dr. Zaharah Hussin, Profesor Madya Dr. Siti Mashitoh Mahamood, Dr. Norwati Mansor, Asiah Kamal, Husna Mohd Saa’dan & Nur Amalina Saidan
"Polisi Pengajian Tinggi Dalam Pembangunan Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia menggunakan Instrumen Wakaf"

Dr. Nor Azzah Kamri & Dr. Suhaili Sarif
"Aplikasi Pengurusan Berasaskan Nilai (Value Based Management) Di Institusi Pengajian Tinggi Wakaf Terpilih"

Moderator:
YBhg.Dr Norwati Mansor (UIAM)
Pensyarah Kanan,
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)/
Ahli Penyelidik LRGS Wakaf UM

09.45-10.00 pagi
Kudapan
10.00-10.45 pagi
Ucaptama 2
YBhg. Profesor Madya Dr Siti Mashitoh Mahamood
Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam (UM)

Pengarah Seminar Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT 2017 (SWIPT’17)/
Ketua Projek LRGS Wakaf UM (LRGS/2013/UKM-UM/SI/02)/
Pengarah UM AWQAF
"Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan dan Pembangunan IPT"

Moderator:
YBhg. Dr. Narizan Binti Abdul Rahman (UM)
Penyarah Kanan
Jabatan Syariah dan Undang-Undang
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

10.45-11.30 pagi
Pembentangan 9:
YBhg. Tuan Haji Che Roslan Bin Che Daud
Timbalan Ketua Pengarah,
Pengurusan Tertinggi, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (SKPP),
Jabatan Ketua Pengarah, Tanah dan Galian (JKPTG),
"Permasalahan Pembangunan Hartanah IPT Menggunakan Instrumen Wakaf"

Moderator:
Tuan Haji Zainal Haji Mohamad Yusoh A.M.N
Ketua Akuantan, Bahagian Akaun,
Kementerian Pendidikan Malaysia

11.30-12.30 petang
Pembentangan 10:
YBhg. Tan Sri Muhammad Ali Hashim
Pengerusi Awqaf Holdings Berhad
"Penglibatan Sektor Korporat dalam Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT"

Moderator:
YBhg. Dr. Suhaili Sarif (UM)
Ketua
Jabatan Syariah dan Pengurusan
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya/
Ahli Penyelidik LRGS Wakaf UM

12.30-01.30 petang
Pembentangan 11:

YBhg. Puan Norhasiah Binti Hassan
Ketua Penolong Pengarah
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
"Pelepasan Cukai dalam Pelaksanaan Wakaf di Universiti

Moderator:
YBhg. Dr. Zalina Zakaria (UM)
Pensyarah Kanan
Jabatan Syariah dan Undang-undang,
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

01.30-02.30 petang
Rehat Dan Makan Tengah Hari
02.30-04.00 petang
Forum 3:
"Peranan Institusi Kewangan Islam dalam pembiayaan dan pembangunan wakaf IPT: Bank Muamalat, Bank Islam, Maybank"

YBhg. Dato’ Wan Ismail Wan Yusoh
Pengurus Besar Hubungan Strategik, Bank Islam Malaysia Berhad

YBhg. En.Munawwaruzzaman Bin Mahmud
Pemangku Ketua Pengurusan Syariah Bahagian Komunikasi Strategik, Maybank Islamic Berhad

YBhg. Ustaz Mohd Hafiz Bin Hj.Fauzi
Ketua Jabatan Syariah Bank Muamalat Malaysia BerhadModerator:
YBhg. Dr. Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad (UM)
Pensyarah Kanan,
Jabatan Syariah dan Ekonomi
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

04.00-05.15 petang
Majlis Perasmian Penutup
YBhg.Profesor Dr. Faisal Rafiq Mahd Adikan
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)
Universiti Malaya

Penyampaian Hadiah poster terbaik

Resolusi Seminar:
YBhg. Dr Asmak Ab Rahman (UM)
Timbalan Pengarah Seminar Pembiayaan dan Pembangunan Wakaf IPT 2017 (SWIPT’17)/Ketua Sub Projek LRGS Wakaf UM (LRGS/2013/UKM-UM/SI/02)/
Ketua, Jabatan Syariah dan Ekonomi
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya


Pertandingan poster akan berlangsung sepanjang seminar
05.15-5.30 petang
Minum Petang


 
  Untitled Document
Copyright 2007 © Universiti Malaya.
Best viewed with Mozilla Firefox (with resolution 1024x768)
http://ict.um.edu.my/