FORMAT KERTAS KERJA

Ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Panjang kertas kerja ialah 20 halaman / antara 5,000-6,000 patah perkataan.

Menggunakan format nota kaki dan ditulis menggunakan kaedah Chicago Style.

Menggunakan huruf Times New Roman, bersaiz huruf 12, langkau dua baris (2.0), dan program Microsoft Word.

Abstrak tidak melebihi 250 patah perkataan.

Abstrak perlu meliputi:
     

  •         Pengenalan
  •         Objektif Kajian
  •         Kaedah Kajian
  •         Dapatan Kajian
  •         Kepentingan Kajian

 

Tajuk dan abstrak disertakan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Tajuk kertas kerja mestilah berkaitan dengan tema.

 

* Untuk mengetahui cara memuat naik abstrak / kertas kerja, sila klik pautan berikut: https://umconference.um.edu.my/manual/umconference-login_upload_paper.mp4

 

FORMAT NOTA KAKI 

CONTOH ARTIKEL (FORMAT NOTA KAKI / NOTA HUJUNG)