Bayaran pendaftaran termasuk jamuan makan sepanjang persidangan adalah seperti berikut:

 

KATEGORI

SEBELUM

4 OGOS 2019

(EARLY BIRD)

SELEPAS

4 OGOS 2019

PEMBENTANG (PROFESIONAL) RM350 RM400
PEMBENTANG (PELAJAR) RM150 RM200
PESERTA LUAR RM250 RM300
PELAJAR (DENGAN KAD KAMPUS) RM100 RM150

 

1. Bayaran boleh dibuat melalui bank deraf/cek berpalang/wang pos atas nama BENDAHARI UNIVERSITI MALAYA dan dialamatkan kepada Sekretariat Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia (MKM), Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur.

 

2. Bayaran juga boleh dibuat secara dalam talian (online) ke nombor akaun berikut:Mohon e-mel resit transaksi kepada Bendahari Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia (MKM), Dr. Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus (akamal@um.edu.my)

 

* Untuk melihat tutorial kaedah pembayaran secara online, sila klik pautan berikut: https://umconference.um.edu.my/manual/umconference-login_payment.mp4

 

NOTA

Bayaran Pendaftaran Awal (Early Bird) merujuk kepada bayaran sebelum 4 Ogos 2019.
Bayaran Pendaftaran adalah dalam Ringgit Malaysia (RM) sahaja.
Bayaran Pendaftaran termasuklah jamuan sepanjang persidangan.
Bayaran Pendaftaran tidak termasuk perbelanjaan penginapan dan pengangkutan.