Untuk maklumat lanjut mengenai persidangan, sila berhubung melalui aplikasi Whatsapp (mesej sahaja) menggunakan nombor telefon berikut:

011-51584940

(Sekretariat Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia)